Âm Nhạc

Âm Nhạc

Sau khi về với Big Hit, công ty chủ quan của Seventeen và G-Friend thu về bao nhiêu?

Tkinh Pham - CTV
Chia sẻ

Trở thành công ty con của Big Hit, công ty chủ quản của Seventeen và G-Friend có thành công?

Theo thông lệ, Big Hit Labels (hiện được gọi là HYBE) sẽ công bố báo cáo tài chính của tất cả các công ty con và công ty liên kết vào những tháng đầu năm. Vậy sau khi mua lại Pledis Ent (Seventeen và NU'EST) và Source Music (G-Friend) vào năm 2020, "mẹ đẻ" của BTS đã giúp các công ty này thành công như thế nào? 

Pledis Ent (Seventeen và NU'EST) và Source Music (G-Friend) thuộc Big Hit từ năm 2020

Theo báo cáo, Pledis Entertainment đã đạt doanh thu 61,25 triệu USD với lợi nhuận ròng là 9,76 triệu USD vào năm 2020. Còn với Source Music, công ty đạt doanh thu 7,1 triệu USD với lỗ ròng 2,3 tỷ KRW (2 triệu USD) vào năm 2020.

Seventeen và NU'EST mang về lợi nhuận ròng 9,76 triệu USD cho Pledis
Source Music - công ty chủ quản của G-Friend lỗ ròng 2,3 tỷ KRW

Tính đến thời điểm hiện tại, Pledis Entertainment đang có khoản nợ 25,7 triệu USD và Source Music đang có khoản nợ 11,45 triệu USD. Source Music cũng nhận được khoản vay 6,65 triệu USD từ Big Hit. Hy vọng trong năm 2021, hai công ty này sẽ có sự phát triển mạnh hơn 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Tkinh Pham - CTV

BÌNH LUẬN