Sao học đường

Sao học đường

Phòng, chống dịch COVID- 19: Học viện Tòa án sẽ xử lý nghiêm khắc trường hợp sinh viên tự ý ra ngoài

Sơn Ca
Chia sẻ

Theo thông báo mới nhất của Học viện Tòa án, học viên không được phép ra ngoài khuôn viên. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng, trưởng ban phòng chống Covid-19 xem xét, quyết định.

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Học viện Tòa án yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tiếp tục chủ động và nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; bắt buộc sử dụng khẩu trang thường xuyên trong các hoạt động nơi đông người hoặc nơi công cộng; thường xuyên rửa tay, sát khuẩn ngay sau khi đi thang máy, mở cửa các phòng ở, phòng làm việc và chú ý giữ gìn vệ sinh chung; giữ khoảng cách hợp lý với người khác trong mọi hoạt động.

Tất cả những người trong Học viện và khách đến công tác đều phải được kiểm tra thân nhiệt hằng ngày khi vào Học viện. Ngoài ra, giảng viên mời và khách đến công tác còn phải làm tờ khai theo quy định chung. Các trường hợp thân nhiệt trên 37oC sẽ được bố trí vào phòng riêng nghỉ ngơi để kiểm tra lại, sau 15 phút nếu thân nhiệt không giảm sẽ không được vào Học viện.

Học viện Tòa án thông báo sinh viên ra ngoài khi không được phép hoặc né tránh kiểm dịch sẽ không được trở lại trường. 

Cũng theo thông báo, tại mỗi lớp học cần bố trí khoảng cách hợp lý giữa học viên. Các buổi thảo luận được chia thành nhóm. Nhà trường khuyến cáo cán bộ, học viên tự học trong phòng, không tự do đi lại, không sang phòng khác, lớp khác, không tụ tập trên 10 người trong sân.

Học viên không được phép ra ngoài khuôn viên. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng, trưởng ban phòng chống Covid-19 xem xét, quyết định.

Các trường hợp không muốn tiếp tục học tập có thể làm đơn xin nghỉ học để rời khỏi trường, cam kết tự chịu trách nhiệm sức khỏe của mình từ thời điểm rời đi và tự nguyện học lại ở học kỳ sau.

Các học viên đang ở ngoài học viện tiếp tục không đến trường cho đến khi có thông báo chính thức. Những học viên này có trách nhiệm tự học, nghiên cứu bài giảng, học và thi bù.

Học viên ra ngoài khi không được phép hoặc né tránh kiểm dịch sẽ không được trở lại trường. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo quy định của trường và yêu cầu chống dịch Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Sơn Ca

BÌNH LUẬN