Học đường

Học sinh THPT sẽ được học về Luật an ninh mạng

Phương Linh
Chia sẻ

Gần đây, mạng xã hội phát triển mạnh đã tác động đến đời sống của học sinh, đáng nói có cả những tác động tiêu cực, gây hậu quả nặng nề. Thông qua nội dung trong chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh, học sinh sẽ nâng cao ý thức khi sử dụng internet và mạng xã hội.

Theo Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành, Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông mới, có hiệu lực từ 11/1/2021, thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT.

Thông tư này áp dụng đối với các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Theo đó, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật an ninh mạng, đây là điểm mới so với nội dung học tập trước đó. 

Học sinh THPT sẽ được học về Luật an ninh mạng Ảnh 1
Từ lớp 10, học sinh được học về Luật An ninh mạng. Ảnh minh họa

Ở nội dung này, học sinh sẽ được tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

Học sinh sẽ được trang bị cho bản thân những kiến thức để bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng, không tự tiện đăng ảnh của người khác lên mạng kèm những thông tin không đúng sự thật và ảnh hưởng tới nhân phẩm, danh dự của người khác…

Có thể nói, môn Giáo dục quốc phòng và an ninh sẽ giúp học sinh phát triển các phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tinh thần nhân ái, nhân văn, ý thức trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất