Sao học đường

Sao học đường

Trường Đại học đầu tiên tại Hà Nội thông báo lịch cho sinh viên đi học trở lại sau Tết Nguyên đán

Minh Hoàng
Chia sẻ

Đại học Ngoại thương là trường đại học lớn đầu tiên ở Hà Nội thông báo lịch đi học lại của sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022.

Ngày 19/1, trường Đại học Ngoại thương thông báo kế hoạch học tập của sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022. 

Theo đó, tại trụ sở chính Hà Nội: sinh viên đại học chính quy các khóa K60, K57, sinh viên hình thức vừa làm vừa học, học viên sau đại học: học tập trung từ ngày 16/2/2022.

Sinh viên đại học chính quy các khóa K58, K59, sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế: học tập trung từ ngày 1/3/2022 (trong thời gian từ 14/2/2022 - 28/2/2022 sinh viên tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ).

Đại học Ngoại thương

Cơ sở Quảng Ninh: sinh viên, học viên các hình thức/trình độ đào tạo học tập trung từ ngày 16/2/2022.

Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh: sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo học tập trung từ ngày 21/2/2022.

Theo thông báo của nhà trường, trong trường hợp điều kiện dịch tại địa phương của trụ sở chính và các cơ sở không cho phép triển khai học tập trực tiếp theo kế hoạch trên đây, trường sẽ có thông báo kịp thời tới  người học.

Về phương án phòng chống dịch, thực hiện theo kế hoạch và phương án của ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường. Nhà trường sẽ có hướng dẫn chi tiết gửi đến các sinh viên, học viên về công tác phòng dịch trước khi đến trường và trong quá trình học tập tại trường.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN