Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Trụ trì chùa Ba Vàng: ‘Chùa chúng tôi giải được oan là do năng lực'

Định Nguyễn
Chia sẻ

 “Chùa chúng ta cũng có giải oan trái chủ, có những truyền thuyết có thật. Chùa chúng ta giải được là do năng lực của chúng ta, việc giải oan giúp người thỉnh biết được nhân quả, biết được mình làm gì nên giờ nhận quả báo....”, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nêu.

Tối 21/3, Đại đức Thích Trúc Thái Minh , Trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) đã tổ chức buổi pháp thoại để chia sẻ xung quanh vấn đề báo chí phản ánh việc chùa truyền bá vong báo oán, mỗi năm thu trăm tỷ đồng.

Theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh, sự việc báo chí đăng tải đã khiến các phật tử hoang mang lo lắng. Ông cho rằng: “Các phật tử trước sự việc này hãy học đức của phật Thích ca, bình tâm nhẫn, nại sóng gió gì rồi cũng sẽ qua. Chùa chúng ta là ngôi chùa lớn trong nước cũng như thế giới, vì vậy có những đối tượng ghen gét đố kỵ, tà đạo ngoại đạo cũng muốn bôi nhọ mình, hãm hại mình. Cho nên các phật tử phải xác định chúng ta phải chấp nhận chông gai đầy đủ lòng tin, chông gai nào cũng vượt qua. Cái gì là sự thật thì mãi là sự thật, nếu chúng ta chính nhân thì sẽ có người bảo vệ chúng ta”.

Theo Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh bày tỏ, hôm nay chùa sẽ nói những vấn đề về câu chuyện thế giới tâm linh có thật hay không có, vấn đề hai là vong linh có hay không, có tác động gì, vấn đề thứ 3 là vấn đề giải oan ở chùa Ba Vàng.

Theo ông, con người có hai cái tâm hồn và vật chất, tâm hồn là tâm linh, linh cảm, cái biến hóa. Thế kỷ 21 không thể phủ nhận thế giới tâm linh, có ai dám thề không có thế giới tâm linh.

Còn chúng ta theo phật chúng ta biết rất rõ có thế giới tâm linh, tâm linh biểu hiện tất cả các việc hàng ngày, khi ta mất đi tâm linh ấy sẽ đi vào chu trình tiếp theo là vòng luân hồi.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh , Trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) nói chuyện tại buổi pháp thoại.

“Chúng ta theo phật thì chúng ta khẳng định có thế giới tâm linh, đức phật là tâm linh, là siêu tâm linh. Khi có thế giới tâm linh thì có thế giới vong hồn, ngã quỷ và thực tế, trong giáo lý nhà Phật cũng đã khẳng định việc này. Thế giới vong linh, thế giới quỷ có tác động đến con người, vong linh về xin người nhà cúng dường cho chư tăng để hồi hướng cho siêu thoát và việc này đã được nhắc trong kinh sách của đức Phật”, trụ trì chùa Ba Vàng nói.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng cho rằng, trong chùa có giải oan, việc thịnh giải oan gia kết chủ, vì chỉ có đức phật mới giản oan được nên người dân mới đi giải.

Chùa chúng ta cũng có giải oan trái chủ, có những truyền thuyết có thật. Chùa chúng ta giải được là do năng lực của chúng ta, việc giải oan giúp người thỉnh biết được nhân quả, biết được mình làm gì nên giờ nhận quả báo. Từ đó sợ không làm việc ác nữa, rồi làm việc thiện để tích đức. Khi giải oan, phật tử được học phật phát, tu nhân tích đức, biết kiềm chế, đi đến giác ngộ”, Đại đức Thích Trúc Thái Minh nêu.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

BÌNH LUẬN