Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Hôm nay 8 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Định Nguyễn
Chia sẻ

Hôm nay (ngày 11/5), 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Ngày 11/5/2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh, cụ thể:

1. BN 178 (nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Ngày vào viện 28/3/2020.

- Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 5/05/2020 và lần 2 vào ngày 8/5/2020.

2. BN 218 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Ngày vào viện: 01/4/2020.

- Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 7/5/2020 và ngày 10/5/2020 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

3. BN 250 (nữ, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Ngày vào viện: 7/4/2020

- Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 5/5/2020 và 8/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

4. BN 254 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Ngày vào viện: 9/4/2020

- Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 6/5/2020, lần 2 vào ngày 9/5/2020.

5. BN 256 (nam, 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Ngày vào viện: 8/4/2020

- Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 5/5/2020 và lần 2 vào ngày 8/5/2020.

6. BN 259 (nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Ngày vào viện: 12/4/2020

- Quá trình điều trị tại đây bệnh nhân được xét nghiệm và kết quả âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 5/5/20202 và lần 2 vào ngày 8/5/2020.

7. BN 262 (nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

- Vào viện ngày: 13/4/2020.

- Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 5/5/20202, lần 2 vào ngày 8/5/2020.

8. BN 269 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

- Ngày vào viện: 24/4/2020

- Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 5/5/2020 và 8/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại các bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

BÌNH LUẬN