Phim Ảnh

Phim Ảnh

Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm!

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Xem qua một số hình ảnh studio của Vương Tuấn Khải, Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện, Hoàng Tử Thao, Tống Uy Long, Bạch Vũ, Thái Từ Khôn, Bành Dục Sướng, Bạch Kính Đình trước khi dự "Đêm hội Weibo 2020" dưới đây.

HoangVào tối ngày 28/02, buổi lễ trao giải Weibo 2020 đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Được biết, đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong một năm của làng giải trí Hoa ngữ. Buổi lễ vinh danh những nhân vật tài năng, có đóng góp và thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực mà họ đang hoạt động. 

Trước khi chính thức xuất hiện tại trên thảm đỏ, studio của các mỹ nam nổi tiếng đã chia sẻ một số ảnh chụp đẹp lung linh. Chúng ta phải kể đến như Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác, Lộc Hàm, Tiêu Chiến, Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện, Hoàng Tử Thao, Vương Nguyên, Tống Uy Long, Bạch Vũ, Thái Từ Khôn, Bành Dục Sướng, Bạch Kính Đình, Trương Nghệ Hưng, Trương Tân Thành và nhiều ngôi sao khác.

Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 1
Vương Nguyên.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 2
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 3
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 4
Vương Nhất Bác.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 5
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 6
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 7
Lộc Hàm.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 8
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác, TFBOYS và Ngô Diệc Phàm! Ảnh 9
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 3
Tiêu Chiến.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 4
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 5
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 6
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 1
Thái Từ Khôn.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 2
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 3
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 4
Lý Hiện.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 5
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 6
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 7
Trương Tân Thành.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 8
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 9
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 10
Hoàng Tử Thao.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 11
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 12
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 13
Vương Tuấn Khải.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 14
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 15
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 16
Bạch Vũ.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 17
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 18
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 19
Trương Nghệ Hưng.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 20
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 21
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 22
Bạch Kính Đình.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 23
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 24
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 25
Ngô Diệc Phàm.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 26
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 27
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 28
Bành Dục Sướng.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 29
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 30
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 31
Tống Uy Long.
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 32
Đêm hội Weibo 2020: Sốc visual trước nhan sắc của Vương Tuấn Khải - Ngô Diệc Phàm, Lý Hiện - Tống Uy Long Ảnh 33

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

BÌNH LUẬN