Công Nghệ

Các Web Development Stacks hàng đầu W88 Mobi nghĩ bạn nên biết để đạt được mức lương 6 con số

T.H
Chia sẻ

Web development là một trong những công nghệ hàng đầu để tạo dựng sự nghiệp. Với thế giới trực tuyến hóa và số hóa, ứng dụng web ngày nay là nhu cầu của mọi doanh nghiệp để tiếp cận với người dùng tiềm năng và mở rộng công việc của họ. Chà, trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về một số công cụ phát triển web hàng đầu mà bạn phải cố gắng bắt tay vào và có thể kiếm được mức lương 6 con số.

Các Web Development Stacks hàng đầu W88 Mobi nghĩ bạn nên biết để đạt được mức lương 6 con số Ảnh 1

1. MERN Stack

MERN stack là một trong những web stacks theo yêu cầu và mạnh mẽ nhất vào năm 2020. MERN là JavaScript software stack mã nguồn mở và miễn phí để xây dựng các trang web động và ứng dụng web. MERN stack về cơ bản dựa trên JavaScript. Một stack là tất cả về JavaScript từ front end và back end. Huh! Trông thật thú vị phải không? Sử dụng một công nghệ cho cả giao diện người dùng và phụ trợ có thể thú vị và có nhiều đặc quyền như chi phí thấp, khả năng mở rộng cao hơn, v.v.

Về cơ bản MERN stack bao gồm các công nghệ sau,

M - MongoDB (Database)

E - Express JS (Backend)

R - React JS (Frontend)

N - Node JS (Runtime)

Hãy nói về từng dòng một,

+ MongoDB - MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL trong đó mỗi bản ghi là một tài liệu bao gồm các cặp key-value tương tự như các đối tượng JSON (JavaScript Object Notation).

+ Express - Express là một Node.js framework. Thay vì viết code bằng Node.js và tạo vô số mô-đun Node, Express giúp viết back-end code đơn giản và dễ dàng hơn.

+ React - React là một thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng. React được sử dụng để phát triển các ứng dụng một trang vì khả năng xử lý dữ liệu thay đổi nhanh chóng.

+ Node - Node.js cung cấp Môi trường JavaScript cho phép người dùng chạy code của họ ở phía máy chủ.

2. MEAN Stack

Trước MERN, MEAN Stack là một trong những công nghệ full-stack mạnh nhất và được yêu cầu nhiều nhất. MEAN cũng giống như MERN, một JavaScript software stack đầy đủ được triển khai hoàn toàn bằng JavaScript từ front end đến back end. Sự khác biệt duy nhất là, đối với front end, thay vì React, ở đây Angular được sử dụng. Nó phụ thuộc vào yêu cầu của bạn về những gì phù hợp với bạn hơn cho ứng dụng của bạn, React hoặc Angular.

Về cơ bản MEAN Stack bao gồm các công nghệ sau,

M - MongoDB (Database)

E - Express JS (Backend)

A - Angular (Frontend)

N - Node JS (Runtime)

Chúng ta hãy nói về Angular trong một dòng dưới đây,

Angular - AngularJS là một front-end Web framework - mã nguồn mở dựa trên JavaScript chủ yếu được duy trì bởi Google và bởi một cộng đồng các cá nhân và tập đoàn để giải quyết nhiều thách thức gặp phải khi phát triển các ứng dụng một trang.

3. LAMP Stack

LAMP Stack là một trong những web stack cũ và được sử dụng và biết đến nhiều nhất. LAMP Stack là nền tảng cho các trang web được lưu trữ trên Linux là software stack bao gồm Linux, Apache, MySQL và PHP (LAMP). Đây là một máy chủ web dựa trên Linux bao gồm bốn thành phần phần mềm được sắp xếp thành các lớp hỗ trợ nhau, tạo nên software stack.

LAMP stack về cơ bản bao gồm các công nghệ sau,

L - Linux

A - Apache

M - MySQL

P - PHP

Hãy nói về từng dòng một,

+ Linux - Hệ điều hành (OS) Linux tạo nên layer đầu tiên của chúng ta. Linux đặt nền tảng cho stack model. Tất cả các layers khác chạy trên đầu layer này.

+ Apache - Apache HTTP Server, thường được gọi là Apache, là một phần mềm máy chủ web đa nền tảng miễn phí và mã nguồn mở.

+ MySQL - MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở. MySQL lưu trữ các chi tiết có thể được truy vấn bằng cách scripting để xây dựng một trang web.

+ PHP - PHP là một ngôn ngữ scripting có mục đích chung đặc biệt phù hợp để phát triển web. Scripting layer bao gồm PHP và / hoặc các ngôn ngữ lập trình web tương tự khác

4. Python + Django

Python là một trong những công nghệ phát triển nhanh nhất trong tương lai. Python có nhu cầu cao và thực sự mạnh mẽ. Django là một khuôn khổ web mã nguồn mở và miễn phí dựa trên Python tuân theo mô hình kiến ​​trúc model-view-controller. Web stack này chủ yếu bao gồm phát triển Django dựa trên Python, trong khi mặt trước và có thể là React hoặc Vue hoặc bất kỳ công nghệ nào khác mà bạn muốn sử dụng và cơ sở dữ liệu có thể là MySQL hoặc PostgreSQL.

Django là một trong những công ty luôn hướng về tương lai nhất và khuyến khích sự phát triển nhanh chóng và thiết kế sạch sẽ, thực dụng. Nó chắc chắn là một trong những công nghệ bắt buộc và phải học. Biết và thành thạo bất kỳ yếu tố nào trong số này để đảm bảo một tương lai tươi sáng và chắc chắn một mức lương 6 con số lớn.

Bạn muốn học Python, JavaScript và hơn thế nữa? Hãy thử W88 Mobi - website hỗ trợ học lập trình mới nhất hiện nay.

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin mới nhất