Sao Sport

Sao Sport

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nên rút khỏi đề cử Đại hội VFF khoá 9

Văn Nhân
Chia sẻ

Hai thành viên Ban trọng tài VFF được đề cử vào danh sách ứng viên Ban chấp hành VFF khóa 9 là ông Dương Văn Hiền và ông Võ Minh Trí.

Ông Dương Văn Hiền là Trưởng ban trọng tài VFF, Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 8. Ông Võ Minh Trí là phó ban trọng tài, Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 8. Cả hai đều được đề cử vào danh sách ứng viên Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9.

Tuy nhiên, theo điều lệ và khuyến cáo mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thì các thành viên Ban trọng tài, Ban Y học không là Uỷ viên Ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá. 

Xét theo điều lệ và khuyến cáo của FIFA thì ông Dương Văn Hiền, ông Võ Minh Trí không nên tham gia vào Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9. Đây là thông tin quan trọng mà các tổ chức thành viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải nắm bắt, tránh trường hợp bầu chọn các thành viên Ban trọng tài vào Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9.

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền không nên làm Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9 Ảnh 1
Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền không nên làm Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9.

Theo FIFA, Ban trọng tài là thực thể độc lập để chủ động trong việc điều hành và chịu trách nhiệm phân công, đào tạo, bồi dưỡng nâng cấp trọng tài. Nhưng Ban trọng tài phải chịu sự quản lý, chỉ đạo thuộc tổ chức cao nhất của bóng đá. Đây có lẽ là lý do FIFA khuyến cáo thành viên Ban trọng tài không làm Uỷ viên Ban chấp hành. Trường hợp thành viên Ban trọng tài làm Uỷ viên Ban chấp hành được xem là "vừa thổi còi, vừa đá bóng". 

Ban trọng tài hoạt động, điều hành theo quy định của FIFA. Bây giờ FIFA đã có điều lệ, khuyến cáo thành viên Ban trọng tài không làm Uỷ viên Ban chấp hành. Do đó, ông Dương Văn Hiền và ông Võ Minh Trí nên xin rút lui khỏi danh sách đề cử ứng viên Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9. Đây là điều hợp lý.

Nhiều năm qua, Ban trọng tài VFF hoạt động và điều hành không tốt, xảy ra nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến cả nền bóng đá. Những thành viên của Ban trọng tài phải cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ để cải thiện chất lượng trọng tài. Nếu thay đổi được công tác trọng tài đã là một sự đóng góp lớn cho VFF, thay vì mất thêm thời gian vào Ban chấp hành VFF khoá 9.

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền không nên làm Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9 Ảnh 2
VFF cần nhiều doanh nhân yêu bóng đá, không cần thành viên Ban trọng tài vào ngồi ghế Uỷ viên Ban chấp hành VFF khoá 9.

Về bản chất, VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện để quản lý phát triển nền bóng đá nước nhà. VFF cần nhiều doanh nhân yêu bóng đá chung tay, thay vì các thành viên Ban trọng tài chiếm chỗ. Doanh nhân phải được ưu tiên vào VFF để cống hiến và đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Bốn người đã rút khỏi đề cử Đại hội VFF khoá 9

Đó là ông Trần Mạnh Hùng, Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Văn Hùng và Vũ Tiến Thành. Tất cả không có gì bất ngờ khi một số người không còn phù hợp, có người khó đáp ứng được tiêu chí ứng viên dù được để cử.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

BÌNH LUẬN