Sao Sport

Sao Sport

Ông Trần Quốc Tuấn làm chủ tịch VFF khoá 9 với 100% phiếu, ông Trung Kiên thắng PCT tài chính

Văn Nhân
Chia sẻ

Quyền chủ tịch VFF khoá 8 - ông Trần Quốc Tuấn đã trở thành chủ tịch VFF khoá 9.

Chiều 6/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành Đại hội VFF khoá 9 để bầu bầu ra Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa IX gồm 17 ủy viên (Chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 13 Ủy viên) và Ban Kiểm tra gồm Trưởng ban và 2 Ủy viên. 

Theo ghi nhận của phóng viên Saostar tại Đại hội VFF khoá 9, có 72 thành viên tham gia bỏ phiếu, hai thành viên vắng mặt.

Tại cuộc bầu cử VFF khoá 9, ông Trần Quốc Tuấn được  làm Chủ tịch VFF khoá 9. Ông Trần Quốc Tuấn nhận 100% phiếu bầu, không có ai phản đối. Đây là chiến thắng tuyệt đối của ông Trần Quốc Tuấn.

Ông Trần Quốc Tuấn làm chủ tịch VFF khoá 9 với 100% phiếu Ảnh 1
Ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch VFF với 100% phiếu bầu.

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho chức chủ tịch VFF khoá 9. Chiến thắng của ông Trần Quốc Tuấn không có gì bất ngờ. Lý do ông Trần Quốc Tuấn đã góp công lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam ở VFF khoá 8. Tư thế của ông Trần Quốc Tuấn có ảnh hưởng lớn đến Liên đoàn bóng đá châu Á. Ông Trần Quốc Tuấn đang là Trưởng ban thi đấu AFC. Vị Quyền chủ tịch VFF đang là người đại diện cho tầm vóc của bóng đá Việt Nam ở góc độ ngoại giao - đối ngoại với các Liên đoàn bóng đá ở châu Á và thế giới.

Ông Trần Quốc Tuấn làm chủ tịch VFF khoá 9 với 100% phiếu Ảnh 2
Ông Trần Anh Tú làm phó chủ tịch chuyên môn VFF khoá 9.

Ở chức danh phó chủ tịch chuyên môn, ông Trần Anh Tú là ứng viên duy nhất. Đại hội đã bỏ phiếu 100% cho ông Trần Anh Tú làm phó chủ tịch chuyên môn VFF khoá 9.

Sau khi giơ phiếu bầu 2 chức danh kể trên, Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín ghế phó chủ tịch tài chính khi có hai ứng viên: Ông Nguyễn Trung Kiên và ông Lê Văn Thành. 

Theo đó, tổng số phiếu phát ra là 73 phiếu, thu về 73 phiếu. 68 phiếu hợp lệ và 5 phiếu không hợp lệ. Như vậy, phiếu bầu cho chức phó chủ tịch tài chính VFF khoá 9 là tổng cộng 68 phiếu.

Ông Trần Quốc Tuấn làm chủ tịch VFF khoá 9 với 100% phiếu, ông Trung Kiên thắng PCT tài chính Ảnh 3
Ông Nguyễn Trung Kiên thắng chức danh phó chủ tịch tài chính VFF khoá 9.

Kết quả bầu cử chức danh phó chủ tịch tài chính VFF khoá 9 là ông Nguyễn Trung Kiên thắng với 36 phiếu. Ông Lê Văn Thành thua cuộc khi chỉ có 32 phiếu.

Ở chức danh phó chủ tịch truyền thông, ông Cao Văn Chóng có 28 phiếu. Ông Xuân Vũ có 39 phiếu. Ông Nguyễn Xuân Vũ là phó chủ tịch truyền thông VFF khoá 9.

Như vậy, VFF khoá 9 có chủ tịch là ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch chuyên môn là ông Trần Anh Tú, phó chủ tịch tài chính là ông Nguyễn Trung Kiên, phó chủ tịch truyền thông là ông Nguyễn Xuân Vũ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

BÌNH LUẬN