Sao học đường

Sao học đường

TP.HCM công bố kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I

Minh Hoàng
Chia sẻ

Thời gian kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021 - 2022 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 22/1/2022.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn về việc kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021 - 2022 ở cho các trường trên địa bàn. Thời gian kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 10 - 22/1/2022.

Theo đó, các trường ở địa phương cấp độ dịch 1, 2, 3 có tổ chức dạy học trực tiếp sẽ cho học sinh kiểm tra trực tiếp.

Những trường ở nơi có cấp độ dịch 4, học sinh không thể đến trường học tập trung thì nhà trường tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Học sinh học hòa nhập thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch dạy học cá nhân đã điều chỉnh.

TP.HCM công bố kế hoạch kiểm tra cuối kỳ I Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các học sinh thuộc diện F0, học sinh vì cách ly, giãn cách xã hội... không thể tham gia kiểm tra cuối học kỳ 1 từ 10/1, nhà trường xem xét cho thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp, trao đổi với cha mẹ học sinh, thông báo cho học sinh. Việc kiểm tra bổ sung sẽ hoàn thành trước ngày 28/2.

Theo Sở GD&ĐT thành phố, trước khi tổ chức kiểm tra, trường cần rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học, tổ chức phụ đạo cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp. Trường dạy tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi kiểm tra.

Hình thức, cấu trúc đề kiểm tra (tự luận, trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp tự luận, tỷ lệ các mức độ câu hỏi...) do Hiệu trưởng quyết định sau khi bàn bạc, thống nhất với Tổ chuyên môn, đảm bảo được đánh giá, phân loại học sinh theo quy định.

Ngoài ra, nhà trường bố trí số lượng học sinh trong phòng kiểm tra, sắp xếp lịch kiểm tra các khối lớp ở các buổi khác nhau; công tác tổ chức kiểm tra phải tuân thủ các quy định về an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN