Học đường

Sinh viên các trường thuộc Đại học Đà Nẵng đi học trực tiếp như thế nào trước Tết Nguyên đán?

Phương Linh
Chia sẻ

ĐH Đà Nẵng đã yêu cầu các trường thành viên tổ chức cho sinh viên, lưu học sinh, học viên học tập trung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Các trường ưu tiên tổ chức cho sinh viên thực hành, thí nghiệm, đồ án để tốt nghiệp.

Ngày 27/11, ĐH Đà Nẵng cho hay đã yêu cầu các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc thực hiện việc dạy học trực tiếp cho sinh viên.

Theo đó, các trường tổ chức cho sinh viên, lưu học sinh, học viên học tập trung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, các trường đại học: Bách khoa, Sư phạm, Sư phạm Kỹ thuật tổ chức cho sinh viên đến trường (bao gồm cả sinh viên đang ở các địa phương ngoài TP Đà Nẵng) để tham gia thực hành, thí nghiệm, đồ án...

 ĐH Đà Nẵng yêu cầu các trường thành viên tổ chức cho sinh viên, lưu học sinh, học viên học tập trung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đối với Khoa y dược, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh có thể cho sinh viên đến trường học lý thuyết với lớp quy mô nhỏ, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, các trường tổ chức cho sinh viên, lưu học sinh, học viên học tập trung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, các trường đại học: Bách khoa, Sư phạm, Sư phạm Kỹ thuật tổ chức cho sinh viên đến trường (bao gồm cả sinh viên đang ở các địa phương ngoài TP Đà Nẵng) để tham gia thực hành, thí nghiệm, đồ án...

Đối với Khoa y dược, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh có thể cho sinh viên đến trường học lý thuyết với lớp quy mô nhỏ, đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh.

Trường Đại học Kinh tế được tổ chức các lớp học lý thuyết tập trung đối với sinh viên năm 1 đang ở tại TP Đà Nẵng.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum sẽ thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh Kon Tum và các nội dung có liên quan của Đại học Đà Nẵng.

Kế hoạch tổ chức học tập trung trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 xây dựng theo lộ trình phù hợp bảo đảm công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, ưu tiên tổ chức cho sinh viên thực hành, thí nghiệm, đồ án để tốt nghiệp.

Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường thông báo đầy đủ đến sinh viên về việc tổ chức các lớp tập trung trên và yêu cầu sinh viên tham gia đúng kế hoạch.

Trong trường hợp sinh viên không thể đến trường học tập trung vì lý do khách quan, nhà trường có kế hoạch cho đăng ký học bổ sung vào thời gian phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng cho sinh viên.

Tất cả các trường thành viên phải có phương án tổ chức học tập trung cho tất cả sinh viên ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong điều kiện bình thường mới. Trong trường hợp có chỉ đạo đột xuất của cấp trên, Đại học Đà Nẵng sẽ thông báo ngay cho các đơn vị biết thực hiện.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất
Đóng
LỆ NAM: "Cái Tết Rơi Nước Mắt Chính Là Mình Không Còn Ba Nữa!"