Sao học đường

Sao học đường

Kỳ thi THPT 2018: Sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự với những sai phạm của cán bộ coi thi

Dịu Dịu (Tổng hợp)
Chia sẻ

Theo quy định mới, cán bộ trong kỳ THPT quốc gia có thể bị buộc thôi việc hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự khi có các hành vi như sửa bài, chữa điểm, đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi,...

Điều 22 của Quy chế coi thi nhấn mạnh “Cán bộ coi thi phải bảo vệ đề trong giờ thi, không để lọt đề ra ngoài phòng thi”. Bài thi của thí sinh cần được bảo quản nghiêm ngặt, khi đóng, mở phải có sự chứng kiến của công an và ủy viên Ban thư ký hội đồng thi. Đối với cán bộ chấm thi không được mang các phương tiện thu phát thông tin, sao chép tài liệu và các loại bút không nằm trong quy định của Ban chấm thi khi vào và ra khỏi khu vực chấm thi.

Quy chế nêu rõ các hình thức xử lý với cán bộ tham gia tổ chức thi nếu vi phạm. Với những người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi sẽ bị đình chỉ làm công tác thi và đề nghị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định của pháp luật về công chức, viên chức để xử lý kỷ luật.

Mức phạt cảnh cáo sẽ thực hiện áp dụng đối với người phạm một trong các lỗi: để thí sinh quay cóp, mang tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi; chấm thi không đúng hướng dẫn hoặc cộng điểm bài thi có nhiều sai sót; ra đề thi vượt quá phạm vi chương trình THPT; truyền dữ liệu thi không đúng cấu trúc, không đúng thời hạn, không đúng quy định của Bộ Giáo dục.

Ảnh minh họa

Tuỳ theo mức độ vi phạm, các cán bộ làm thi sẽ bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức hoặc chuyển đi làm công tác khác trong trường hợp như: ra đề thi sai; trực tiếp giải bài thi hoặc hướng dẫn cho thí sinh lúc đang thi; lấy bài thi của thí sinh này giao cho thí sinh khác; gian lận khi chấm thi, cho điểm không đúng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm của thí sinh.

Hình thức cao nhất là buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự được áp dụng khi cán bộ vi phạm lỗi như: Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi; làm lộ đề thi, mua, bán đề thi; làm lộ số phách bài thi; sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của thí sinh; cố ý chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặc trong bảng điểm; đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh; gian dối trong việc sửa chữa học bạ, hồ sơ của thí sinh.

Với những trường hợp vi phạm lần đầu sẽ bị xử lý khiển trách. Trong quá trình thực hiện coi thi, nếu cán bộ làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài, vận chuyển và bảo quản bài thi, chấm thi hoặc có những sai phạm khác trong công tác tổ chức thi, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật theo một trong các hình thức kỷ luật nêu trên.

Chia sẻ

Bài viết

Dịu Dịu (Tổng hợp)

BÌNH LUẬN