Sao học đường

Sao học đường

Hôm nay (26/5), Hà Nam cho học sinh, sinh viên đi học trở lại

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Công văn số 1263/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH về việc cho toàn bộ học sinh tiểu học, học sinh các lớp 6,7,8,10,11 và sinh viên, học viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đi học trở lại từ ngày 26/5, để hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2020-2021.

Hôm nay (26/5), Hà Nam cho học sinh, sinh viên đi học trở lại Ảnh 1
Tỉnh Hà Nam cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ 26/5. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Hà Nam giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tùy theo diễn biến dịch trên địa bàn thống nhất với Sở GD&ĐT và quyết định hình thức học phù hợp.

UBND tỉnh Hà Nam đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong và ngoài nhà trường.

Học sinh đi học trở lại phải được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách; chia ca học hợp lý đối với học sinh các lớp 5, 9, 12; cập nhật thông tin sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên hằng ngày trong thời gian đi học; hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn bảo đảm hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2020-2021 đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

BÌNH LUẬN