Sao học đường

Sao học đường

Trường đại học đầu tiên tại TP.HCM cho sinh viên đăng ký học tập trung tại trường

Hoàng
Chia sẻ

Theo Chỉ thị mới của TP.HCM, các loại hình đào tạo mà người học đã được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định.

Chiều 5/10, trường Đại học Bách khoa TP.HCM có thông báo cho sinh viên có đủ điều kiện được đăng ký học tập trung tại trường sau thời gian dài học trực tuyến phòng dịch Covid-19. 

Thông báo này áp dụng với việc giảng dạy, học tập thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, đề cương luận văn tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp của các học kỳ 2 và học kỳ hè năm học 2020 - 2021, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Theo đó, đối với các học phần đồ án môn học, đề cương luận văn, luận văn tốt nghiệp có nhu cầu sử dụng các phòng thí nghiệm (bao gồm các xưởng thực tập) hay trung tâm của trường, thì các khoa, bộ môn, phòng thí nghiệm, trung tâm chịu trách nhiệm sắp xếp tổ chức, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo đúng các quy định của trường và TP.HCM.

Người đến làm việc, học tập phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành về di chuyển, làm việc, học tập và thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM. 

Đối với các học phần, phần thực hành, thí nghiệm, sinh viên đã có đủ các điều kiện phòng chống dịch hiện hành (di chuyển, làm việc, học tập) để có thể đến trường học thực hành, thí nghiệm, có thể đăng ký để phòng Đào tạo có căn cứ phối hợp bố trí sắp xếp lịch học thực hành, thí nghiệm trong trường.

Trong đó, các học phần, phần thực hành, thí nghiệm của học kỳ 202, 203 sẽ được ưu tiên bố trí trước các phần của học kỳ 211.

Sinh viên đăng ký học từ nay đến ngày 12/10 và sẽ cung cấp cho nhà trường thông tin về việc tiêm chủng vaccine (đã tiêm 1 mũi, tiêm 2 mũi vào thời gian nào) và F0 đã khỏi bệnh, ngày được xác nhận khỏi bệnh.

Các sinh viên chưa đủ điều kiện đến trường trong đợt này, hoặc không đăng ký sẽ vẫn được lùi lịch học các học phần thực hành, thí nghiệm cho đến khi có thông báo mới.

Việc điều kiện cho một số sinh viên đủ điều kiện đến trường sẽ giúp phân bố đều tải học tập, tải sử dụng cơ sở vật chất của trường trong hoàn cảnh hiện nay.

Nhà trường cũng lưu ý tạm thời chỉ cho phép sinh viên thực hiện thí nghiệm, thực hành tại cơ sở chính ở Lý Thường Kiệt. Cơ sở Dĩ An sẽ được mở cửa thực hành, thí nghiệm theo tình hình chung của TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Về các học phần lý thuyết, nhà trường tạm thời tiếp tục tổ chức theo hình thức trực tuyến như hiện hành.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng

BÌNH LUẬN