Sao học đường

Sao học đường

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất

Linh Chi
Chia sẻ

Theo phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do Bộ GD&ĐT vừa công bố, môn Tiếng Anh và Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất.

Sáng 26/7, Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm 9 môn thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 của gần 981.800 thí sinh.

Môn Toán: Điểm trung bình là 6,61

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 1
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 2

Môn Ngữ Văn: Điểm trung bình là 6,47

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 3
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 4
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 5

Môn Vật Lý: Điểm trung bình là 6,56

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 6
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 7

Môn Hóa học: Điểm trung bình là 6,63

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 8
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 9

Môn Sinh học: Điểm trung bình là 5,51

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 10
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 11
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 12

Môn Lịch Sử: Điểm trung bình là 4,97

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 13
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 14
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 15

Môn Địa Lý: Điểm trung bình là 6,96

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 16
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 17

Môn Giáo dục công dân: Điểm trung bình là 8,37

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 18
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 19

Môn Tiếng Anh: Điểm trung bình là 5,84

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 20
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 21
Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT: Tiếng Anh, Lịch Sử có điểm trung bình thấp nhất Ảnh 22
Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

BÌNH LUẬN