Sao học đường

Sao học đường

Bộ GD&ĐT cho phép bảo vệ khóa luận, luận văn online trong dịch

Theo Zing.vn
Chia sẻ

Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn các đại học, học viện, viện nghiên cứu thực hiện đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong thời kỳ dịch.

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến được đưa ra ngày 26/2, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhằm bảo đảm tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh không bị gián đoạn.

Theo đó, thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định cho phép người học bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong trường hợp không tổ chức được bảo vệ tốt nghiệp tập trung tại cơ sở đào tạo khi người học đáp ứng đủ các điều kiện bảo vệ đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo quy định của quy chế đào tạo hiện hành.

Bộ GD&ĐT cho phép bảo vệ khóa luận, luận văn online trong dịch Ảnh 1
Sinh viên, nghiên cứu sinh có thể bảo vệ tốt nghiệp online trong dịch Covid-19. Ảnh: ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM.

Việc tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến phải tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, yêu cầu và số lượng thành viên hội đồng đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp.

Theo hướng dẫn của bộ, cơ sở đào tạo xây dựng và ban hành văn bản quy định cụ thể về tổ chức buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan bảo đảm trung thực, khách quan và có chế tài khi xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, các cơ sở cung cấp đủ thông tin về buổi bảo vệ tốt nghiệp đến các đơn vị, cá nhân liên quan, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trong đó nêu rõ địa điểm, thành phần tham dự và cách thức tham dự buổi bảo vệ trực tuyến.

Việc tổ chức bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến phải được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học. Các thành viên hội đồng, người học phải được chuẩn bị các kỹ năng cần thiết để sử dụng các thiết bị, phần mềm hỗ trợ họp trực tuyến trước buổi bảo vệ.

Bộ yêu cầu cơ sở đào tạo ghi hình, ghi âm đầu đủ diễn biến của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến và lưu trữ kèm theo hồ sơ của người học.

Thư ký hội đồng chịu trách nhiệm ghi chép biên bản của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến, công khai ngay trong buổi bảo vệ tốt nghiệp, sau đó gửi đến các thành viên hội đồng tham gia buổi bảo vệ và người học để xác nhận rồi gửi lại cơ sở đào tạo cùng phiếu đánh giá của từng thành viên hội đồng.

Cơ sở đào tạo lựa chọn phần mềm hỗ trợ truyền hình trực tuyến, cơ sở hạ tầng kết nối tổ chức các buổi bảo vệ trực tuyến, bảo đảm độ an toàn, tính bảo mật, chất lượng về âm thanh, hình ảnh kết nối tới tất cả các cá nhân tham gia.

Bộ khuyến khích các cơ sở đào tạo có điều kiện hỗ trợ địa điểm và kỹ thuật tổ chức bảo vệ trực tuyến cho thành viên hội đồng và người học.

Bộ lưu ý những hướng dẫn trên không áp dụng đối với trường hợp những luận án tiến sĩ bảo vệ theo chế độ mật.

Thủ trưởng cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến (nếu có), bảo đảm chất lượng và chịu trách nhiệm giải trình, quản lý và lưu trữ tài liệu liên quan để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục và thanh tra trong trường hợp có yêu cầu.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing.vn

BÌNH LUẬN