Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Người lao động thuê trọ được nhận tiền hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu, đơn giản trong khâu làm hồ sơ

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Bắt đầu từ ngày 28/3, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc quay trở lại thị trường lao động được nhận hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu đồng trong 3 tháng.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động.  

Trong đó, mức hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc là 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng). Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng).

Điều kiện hưởng hỗ trợ  500.000 đồng/tháng/người

- Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 đến ngày 30-6-2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1-4-2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm. Trường hợp không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách hỗ trợ.

Người lao động thuê trọ được nhận tiền hỗ trợ từ 1,5 - 3 triệu, đơn giản trong khâu làm hồ sơ Ảnh 1
Người lao động đang thuê trọ được hưởng trợ cấp theo quy định mới của Chính phủ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Điều kiện hưởng hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng 

- Đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2022, trừ trường hợp giao kết tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Quyết định nêu rõ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị.

Về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thời gian từ lúc Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hỗ trợ và chi trả cho người lao động là 4 ngày.

Trình tự, thủ tục cụ thể 

Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị của người lao động, niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động.

Sau đó, người sử dụng lao động gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian xử lý của cơ quan bảo hiểm xã hội là 2 ngày). Người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện để thẩm định trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ (thời gian xử lý của Ủy ban Nhân dân cấp huyện là 2 ngày, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là 2 ngày).

Người sử dụng lao động tri tả co người lao động trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ.

Xem thêm: Tình tiết mới vụ xe Mercedes 'điên' gây tai nạn khiến 1 người tử vong trong tình trạng tay chân đứt lìa

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

BÌNH LUẬN