Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Linh Chi
Chia sẻ

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Sáng nay (7/12), Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, và các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì.

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Ảnh 1

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ chính thức diễn ra vào ngày 10/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X là 2.300 đại biểu, gồm 280 đại biểu khách mời, 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 Đoàn đại biểu.

Trong số 2.020 đại biểu chính thức có 133 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ là 118 đại biểu, chiếm 5,8%.

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Ảnh 2
Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thông tin tại buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí. 

Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Ảnh 3
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thiết thực chào mừng Đại hội, nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong đông đảo nhân dân, các tầng lớp xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị hữu quan tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề "Thi đua là yêu nước".

Chương trình sẽ diễn ra vào tối 9/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội (Đường Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Nội dung chương trình nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta trong 15 năm qua gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1948, đặc biệt là kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong những năm gần đây, nêu bật những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực để làm rõ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyên Phú Trọng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay".

Đồng thời, chương trình cũng hướng tới tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước những năm gần đây.

Kết luận buổi gặp gỡ các cơ quan báo chí, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, các cơ quan truyền thông có vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền Đại hội, tạo sức lan tọa, động lực và niềm tin trong xã hội.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

BÌNH LUẬN