Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Hậu Covid-19, lĩnh vực nào cần đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài?

Phương Linh
Chia sẻ

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnRea) đang xúc tiến mở rộng hợp tác liên kết, thu hút đầu tư, tạo xung lực mới cho thị trường bất động sản.

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn của kinh tế Việt Nam với những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Thị trường bất động sản chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, hàng loạt dự án phải tạm dừng xây dựng. Từ đầu tháng 10/2021 các hoạt động mới dần trở lại bình thường.

Trong khi đó, bất động sản được xem là lĩnh vực có khả năng lan tỏa đến hơn 40 ngành kinh tế quan trọng khác. Do vậy, Nghị quyết số 18-NQ/TW "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” được ban hành, xác định vai trò quan trọng của thị trường bất động sản trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng.

Hậu Covid-19, lĩnh vực nào cần đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài? Ảnh 1
Cần theo dõi và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Mới đây, Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Chỉ thị nêu rõ, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ngày 29/9 tới đây, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Diễn đàn xúc tiến Đầu tư Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức.

Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Bất động sản 2022 được tổ chức với mục tiêu triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc tham mưu xây dựng công cụ chính sách lành mạnh, phù hợp, hiệu quả để đảm bảo liên thông, an toàn, chắc chắn giữa các thị trường vốn với thị trường bất động sản, đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng hợp tác liên kết trong nước và nước ngoài, kết nối, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài,… tạo động lực, xung lực mới cho phát triển thị trường bất động sản.

TS. Nguyễn Văn Khôi – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: “Hiệp hội xác định xúc tiến đầu tư, huy động hiệu quả nguồn vốn nước ngoài thông qua cơ chế huy động tài chính quốc tế, liên danh, liên kết vào thị trường bất động sản sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành bất động sản Việt Nam cũng như nhiều ngành kinh tế liên quan. Chính vì vậy, Diễn đàn xúc tiến đầu tư Bất động sản có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tổ chức tài chính, nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

BÌNH LUẬN