Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Đà Nẵng gửi 20.000 tin nhắn mời người dân đi bầu cử

Chia sẻ

Ngày 21/5/2016, Tổng đài thông tin dịch vụ công Đà Nẵng đã gửi hơn 20.000 tin nhắn để mời người dân và du khách tại Đà Nẵng đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo ông Phạm Trường Quốc Vương, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin dịch vụ công TP Đà Nẵng: “Nhằm thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng như nhắc nhở người dân và du khách đang lưu trú tại Đà Nẵng thực hiện quyền nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri, Tổng đài thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng đã gửi hơn 20.000 tin nhắn để mời người dân đi bầu cử trong ngày 22/5”.

160520-xahoi1

Nội dung tin nhắn được gửi đến người dân Đà Nẵng

Theo đó tin nhắn có nội dung: “Ngày 22/5/2016, kính mời cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. (Tổng đài dịch vụ công:1022)”.

Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử. Việc nhắn tin để mời người dân và du khách đi bầu cử là 1 trong những hoạt động của Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cộng đồng.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN