Sắc màu Cuộc Sống

Bộ Văn hóa yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi nhan sắc, hủy kết quả quộc thi vi phạm pháp luật

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch.

Lao động đưa tin, Chỉ thị số 274 của Bộ VHTTDL nêu rõ, trong thời gian qua, thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành và quy định của pháp luật có liên quan, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần giáo dục truyền thống, thực hiện nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Bộ Văn hóa yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi nhan sắc, hủy kết quả quộc thi vi phạm pháp luật Ảnh 1
Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. (Ảnh mang tính chất minh họa).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, tổ chức một số hoạt động vẫn còn hạn chế như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh tổ chức khi chưa được cấp phép.

Các cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức với số lượng lớn, có dấu hiệu lệch chuẩn; hiện tượng vi phạm quy định về phổ biến phim trên không gian mạng; tình trạng di sản bị xâm hại, xuống cấp, hoạt động bảo quản, tu bổ di tích chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật...

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, nâng cao nhận thức về trách nhiệm quản lý nhà nước trong toàn cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng yêu cầu...

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp trong thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động thông qua các hình thức trao đổi, đối thoại trực tiếp, giao ban chuyên môn định kì.

Rà soát, thẩm định chặt chẽ các hồ sơ cấp giấy phép, cấp văn bản chấp thuận, thỏa thuận và chịu trách nhiệm về nội dung; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi tình hình thực thi pháp luật trong tổ chức các hoạt động...

Bộ Văn hóa yêu cầu quản lý chặt các cuộc thi nhan sắc, hủy kết quả quộc thi vi phạm pháp luật Ảnh 2
 (Ảnh mang tính chất minh họa).

Theo Vietnamnet, Chỉ thị số 274 của Bộ VHTTDL cũng nêu, đối với các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp trong quản lý đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu có quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, liên quan đến công tác dân tộc, bình đẳng giới, trẻ em, được tổ chức nhiều vòng ở nhiều địa phương.

Thẩm định chặt chẽ hồ sơ (trong đó rà soát kỹ Đề án bảo đảm tính thống nhất, phù hợp thuần phong, mỹ tục của dân tộc, văn hóa truyền thống, phù hợp với lứa tuổi, giới tính và điều kiện thực tiễn của địa phương) trước khi tham mưu chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi sau khi cấp văn bản chấp thuận, kiên quyết dừng cuộc thi người đẹp, người mẫu, chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Tổng cục Du lịch triển khai các công việc quản lý liên quan như kiểm tra, theo dõi việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu; bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức lễ hội trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; quản lý chặt chẽ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng; chú trọng công tác thẩm định cấp phép các triển lãm; khắc phục tình trạng "đứt gãy nguồn nhân lực du lịch"...

Mời đọc giả xem thêm: Khoa Pug Đi Đo Chiều Cao Với 100 Người Mỹ Sau Khi Kéo Chân!

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất